top of page

jeu. 26 oct.

|

Atelye Krepisaj Wikipedya

Krepisaj Wikipedya

Yon seri atelye kontribisyon pou konble anpil pou bouche anpil tou vid sou Wikipedya kreyòl ayisyen an. Atelye sa yo ap kòmanse òganize nan kad evènman Konbit Wiki Kreyolo 2023. Yon seri atelye kontribisyon pou konble anpil twou vid sou Wikipedya kreyòl ayisyen an.

Krepisaj Wikipedya
Krepisaj Wikipedya

Heure et lieu

26 oct. 2023, 19:00 – 20:00

Atelye Krepisaj Wikipedya

À propos de l'événement

  • Deskripsyon: Yon seri atelye kontribisyon pou konble anpil pou bouche anpil tou vid sou Wikipedya kreyòl ayisyen an. Atelye sa yo ap kòmanse òganize nan kad evènman Konbit Wiki Kreyolo 2023. Atelye yo ap òganize anliy pandan 2zèdtan pandan 2 jou chak semèn anliy. Gen atelye ki ka òganize tou an pèsòn pou ede plis moun konn zouti yo pi byen. Kalnadriye atelye ap pataje pi ba a.
  • Objektif yo: Distans finisman Konbit Wiki Kreyolo a nou swete:
  1. Ankouraje kreye ak amelyore atik nan paj Pwojè akèy la
  2. Chwazi yon atik ak etitkèt Bon atik pou prezante sou paj akèy prensipal la
  3. Chwazi yon imaj nan kategori Bon imaj sou Comons epi kreye atik ki dekri imaj la sou Wikipedya
  4. Kreye yon ribrik "Sa w dwe konnen" pou pataje sou paj akèy presipal la

Partager cet événement

bottom of page